I. Giới thiệu về mạng xã hội Xgaming.vn
- Viettel Media xây dựng Mạng xã hội Xgaming với mục đích tạo nền tảng cho người dùng cung cấp các thông tin liên quan đến các trò chơi điện tử (hay còn gọi là game). Mạng xã hội Xgaming được vận hành dưới dạng là một sân chơi trực tuyến, gồm đa phiên bản: website/wapsite/app và truyền thông chủ yếu cho đối tượng người dùng là giới trẻ. Theo đó, Viettel Media sẽ kết hợp các ưu thế và tiện ích của nhà mạng để đơn giản hóa việc sử dụng, trải nghiệm của người dùng.
- Quy chế này quy định về tổ chức, quản lí và hoạt động của mạng xã hội trực tuyến Xgaming.vn, bao gồm việc cung cấp, chia sẻ thông tin các nội dung được đăng tải trên trang. Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng và đăng nhập mạng xã hội trực tuyến Xgaming.vn.
- Mạng xã hội Xgaming: Không phục vụ cho người dùng có độ tuổi dưới 14 tuổi (phù hợp với quy định của pháp luật).

II. Quy chế hoạt động của mạng xã hội Xgaming.vn
Điều 1. Giải thích từ ngữ
- “Thỏa thuận”: Là sự trao đổi, đồng ý về việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội Xgaming.vn, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.
- “Xgaming.vn”: Là mạng xã hội được truy cập tại địa chỉ http://Xgaming.vn.
- “Nhà cung cấp”: Công ty Truyền thông Viettel hoặc viết tắt là Viettel Media.
- “Ban quản trị Mạng xã hội”: Là bộ phận được Công ty Truyền thông Viettel giao nhiệm vụ quản lý, khai thác mạng xã hội Xgaming.vn.
- “Thông tin cá nhân”: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật.
- “Người dùng/thành viên”: Là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản trên mạng xã hội Xgaming.vn.
- “Sở hữu trí tuệ”: Là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.
Điều 2. Đăng ký tài khoản
- Một số tính năng của mạng xã hội Xgaming.vn yêu cầu Người dùng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người dùng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn với các tính năng thông thường. Viettel Media khuyến khích Người dùng đăng ký tài khoản để sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn được tốt nhất.
- Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
- Nếu Người dùng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo cho Ban quản trị mạng xã hội Xgaming.vn bằng thông tin đề cập tại mục Liên hệ.
- Cá nhân đăng nhập đăng ký phải đảm bảo:
 • Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của mạng xã hội Xgaming.vn hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản Người dùng gây ra. Mạng xã hội Xgaming.vn sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của Người dùng phát sinh do việc tài khoản của Người dùng bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.
 • Cá nhân đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của Người dùng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ email (thư điện tử) từ trang web/wap, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.
- Mạng xã hội Xgaming.vn có quyền từ chối truy cập ngay lập tức đối với Người dùng vi phạm Thỏa thuận này mà không cần thông báo lý do.
Điều 3. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội
- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
- Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
- Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
Điều 4. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin
Mạng xã hội Xgaming.vn là một website/wapsite/app dành cho người dùng trên các thiết bị có kết nối mạng internet, nhằm cung cấp cho người dùng hạ tầng để trải nghiệm các thông tin giải trí về các trò chơi, không phân biệt không gian và thời gian.
    1. Nội dung cung cấp trên Mạng xã hội Xgaming.vn:
- Người dùng lưu ý Mạng xã hội Xgaming.vn chỉ được phép xem, chia sẻ các thông tin giải trí về trò chơi điện tử và sử dụng các chức năng trao đổi thông tin, bình luận, chia sẻ ...
- Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như text, ảnh, audio và video, Người dùng đã đăng phát trên Mạng xã hội Xgaming.vn thì mặc định cấp cho Viettel Media một giấy phép không độc quyền, miễn phí, toàn quyền để sử dụng.
- Mạng xã hội Xgaming.vn không đăng phát những nội dung cấm chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội. Với những nội dung này, mạng xã hội Xgaming.vn từ chối đăng phát không cần thông báo cho người dùng.
    2. Tính chính xác, hợp pháp của nội dung
- Đây là website/wapsite/app và phần mềm mạng xã hội thuộc quyền sở hữu của Viettel Media, Viettel Media cho phép Người dùng đăng tải, cung cấp, trao đổi, chia sẻ các thông tin giải trí về trò chơi điện tử. Viettel Media không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người dùng đăng tải.
- Người dùng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên mạng xã hội Xgaming.vn các nội dung không có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu. Mạng xã hội Xgaming.vn sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.
    3. Trao đổi, hủy thông tin trên Mạng xã hội Xgaming.vn
- Người dùng đồng ý để Viettel Media khai thác, sử dụng các nội dung đã được họ cung cấp, trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Xgaming.vn.
- Bài viết đánh giá ý kiến của Người dùng là một phần của mạng xã hội Xgaming.vn. Người dùng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của Người dùng phù hợp với giới hạn ngôn từ và không vi phạm quy định về nội dung cấm.
- Người dùng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ mạng xã hội Xgaming.vn, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người dùng. Người dùng chấp nhận những rủi ro phát sinh và mạng xã hội Xgaming.vn được loại trừ trách nhiệm này. Viettel Media khuyên Người dùng nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên mạng xã hội Xgaming.vn.
Điều 5. Quyền, trách nhiệm của Người dùng mạng xã hội:
- Người dùng mạng xã hội tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và mạng xã hội Xgaming.vn chỉ phục vụ cho đối tượng từ 14 tuổi trở lên. Vì vậy, đối tượng người dùng chưa đủ 14 tuổi không được phép tham gia mạng xã hội này.
- Khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội Xgaming.vn, Người dùng tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.
- Bất kỳ nội dung, hình ảnh, audio, clip, video, thông tin, bình luận, hình ảnh hoặc nội dung khác được đăng tải bởi Người dùng trên mạng xã hội Xgaming.vn, Người dùng đồng ý rằng (i) tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và (ii) Viettel Media và mạng xã hội Xgaming.vn được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Người dùng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó.
- Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Tuân thủ Thỏa thuận cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội này. Nếu vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Viettel Media sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người dùng và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người dùng trước pháp luật nếu cần thiết.
- Người dùng thông báo ngay cho Viettel Media về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người dùng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người dùng cũng bảo đảm rằng, Người dùng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
- Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Viettel Media sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Viettel Media sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
- Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, Người dùng được hỗ trợ theo thông tin đăng tải tại trang chủ website/wapsite/app.
- Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Nhà cung cấp:
- Viettel Media có trách nhiệm công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội trên trang chủ của mạng xã hội Xgaming.vn;
- Có trách nhiệm thiết lập hệ thống, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người dùng đồng thời thông báo cho người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
- Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản và Bảo đảm quyền quyết định của người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Viettel Media không trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
- Viettel Media cam kết không chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm nêu tại Điều 3 Thỏa thuận này;
- Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Viettel Media có quyền sử dụng những thông tin mà Người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người dùng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;
- Viettel Media chỉ cung cấp tài khoản đăng ký của người dùng khi được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Trong quá trình đăng ký tài khoản, Viettel Media có trách nhiệm công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội, nếu người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp mạng xã hội này, Viettel Media có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người dùng mà không cần sự đồng ý của Người dùng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người dùng.
- Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người dùng khác, Viettel Media sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm Viettel Media có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi Người dùng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người dùng vi phạm. Viettel Media có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Viettel Media sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp.
- Viettel Media sở hữu về hệ thống máy chủ của Mạng xã hội. Vì vậy, Viettel Media có quyền lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và Viettel Media nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn.
Điều 7. Cơ chế xử lý thành viên vi phạm
a) Nguyên tắc
- Người dùng vi phạm Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
- Trường hợp hành vi vi phạm của Người dùng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mạng xã hội Xgaming.vn sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
- Nếu tài khoản mạng xã hội Xgaming.vn bị khóa vĩnh viễn thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
b) Các hình thức xử phạt:
Chi tiết các hành động bị cấmVi phạm lần 1Vi phạm lần 2Vi phạm lần 3Vi phạm lần 4
Sử dụng và gây thiệt hại tài khoản của người chơi khácKhóa vĩnh viễn tài khoản (Các hình thức điều tra và xử lý sẽ được áp dụng tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp)
Tán gẫu (bình luận) không phù hợp: Tục tĩu, chửi thề….Cấm sử dụng tính năng chat (bình luận) 1 ngàyCấm sử dụng tính năng chat (bình luận) 3 ngàyCấm sử dụng tính năng chat (bình luận) 7 ngàyCấm sử dụng tính năng chat (bình luận) 365 ngày
Quảng cáo không liên quanKhóa tài khoản 365 ngày
Phá hoại hệ thống của nhà cung cấpKhóa tài khoản 365 ngày
Vi phạm nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội (theo Điều 3)Khóa tài khoản 7 ngàyKhóa tài khoản 30 ngàyKhóa tài khoản 160 ngàyKhóa tài khoản 365 ngày
Các hình thức điều tra và xử lý sẽ được áp dụng tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp
Chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi khác mà không được sự cho phépKhóa tài khoản 1 ngàyKhóa tài khoản 3 ngàyKhóa tài khoản vĩnh viễn
Yêu cầu điều tra thêm và xác nhận từ các cơ quan có thẩm quyền
Sử dụng tên tài khoản không phù hợppBắt buộc thay đổi tên tài khoản
Truyền bá nội dụng cá độ, cờ bạcKhóa vĩnh viễn tài khoản
Chia sẻ thông tin nhạy cảm có thể gây nhầm lẫn và ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức khác.Khoá tài khoản 3 ngàyKhoá tài khoản 7 ngàyKhoá tài khoản 30 ngàyKhoá tài khoản 365 ngày
Chia sẻ các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;Khóa vĩnh viễn tài khoản

- Yêu cầu điều tra thêm và xác nhận từ các cơ quan có thẩm quyền
- Sử dụng tên tài khoản không phù hợp Bắt buộc thay đổi tên tài khoản
- Truyền bá nội dung cá độ, cờ bạc Khóa vĩnh viễn tài khoản
- Chia sẻ thông tin nhạy cảm có thể gây nhầm lẫn và ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức khác. Khoá tài khoản 3 ngày Khoá tài khoản 7 ngày Khoá tài khoản 30 ngày Khoá tài khoản 365 ngày
- Chia sẻ các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Khóa vĩnh viễn tài khoản
Điều 8. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo
- Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v... Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Viettel Media cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Viettel Media sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
- Viettel Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người dùng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn. Khi Người dùng sử dụng mạng xã hội và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Người dùng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
- Bài viết, hình ảnh, audio, clip, video của Người dùng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Mạng xã hội Xgaming.vn không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, audio, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của mạng xã hội Xgaming.vn. Viettel Media có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi Viettel Media có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm Thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.
Điều 9. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác
a) Nguyên tắc
- Người dùng đồng ý và tuân thủ rằng, Khi Người dùng đăng ký tạo tài khoản và được Viettel Media cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ mạng xã hội Xgaming.vn thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người dùng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Viettel Media chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp Người dùng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
- Đối với tranh chấp giữa Người dùng mạng xã hội Xgaming.vn với nhau hoặc giữa Người dùng với Viettel Media, Viettel Media sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Viettel Media sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người dùng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.
- Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Viettel Media khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người dùng trong quá trình sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn.
b) Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội với Viettel Media.
- Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được Viettel Media giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho Viettel Media qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ niêm yết trên trang chủ mạng xã hội Xgaming.vn. Viettel Media sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Mạng xã hội Xgaming.vn có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email mà bạn đã đăng ký.
- Nếu Người dùng khiếu nại, khiếu kiện đến các cơ quan chức năng thì Viettel Media sẽ tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, Viettel Media khuyến khích hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.
c) Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của mạng xã hội Xgaming.vn; giữa cá nhân là thành viên mạng xã hội Xgaming.vn với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên mạng xã hội Xgaming.vn.
- Viettel Media không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên Viettel Media có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho Viettel Media biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Viettel Media sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì Viettel Media sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.
- Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì Viettel Media chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và Viettel Media sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.
    Địa chỉ liên lạc:
    Công ty Truyền thông Viettel;
    Tầng 4, Tòa nhà The Light-CT2, Khu Đô thị Trung Văn, Tố Hữu, Hà Nội.
Điều 10. Các nội dung khác
1. Nguy cơ, rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội:
Viettel Media cảnh báo người dùng khi chia sẻ nội dung trên mạng xã hội Xgaming.vn:
- Nguy cơ bị sao chép, chia sẻ lại các nội dung mà người dùng đã đăng tải trên mạng xã hội Xgaming.vn: Đối với những nội dung đã đăng phát trên mạng xã hội Xgaming.vn, khi Người dùng xóa nội dung hoặc xóa tài khoản thì nội dung đó vẫn có thể tồn tại ở mạng xã hội Xgaming.vn vì nội dung đó đã được chia sẻ bởi người dùng khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.
- Rủi ro khi đã xóa nội dung nhưng vẫn còn bản sao lưu: do nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý.
- Nguy cơ khi các thành viên khác có thể tìm hiểu thông tin của người dùng: do trong quá trình Người dùng công bố nội dung hoặc thông tin trên Mạng xã hội, Người dùng đang cho phép thành viên của mạng xã hội Xgaming.vn đọc, sử dụng thông tin đó.
- Viettel Media luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của Người dùng về mạng xã hội Xgaming.vn nhưng Người dùng cần hiểu rằng Viettel Media có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho Người dùng.
- Nguy cơ tiếp nhận các nội dung không mong muốn: do các spam, tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên mạng xã hội Xgaming.vn mà nhân viên kiểm soát nội dung của mạng xã hội Xgaming.vn chưa kịp thời loại bỏ.
- Nguy cơ mất an toàn hệ thống: Do người dùng đã click vào những link tải lên virus hoặc mã độc hại khác của những thành viên khác hoặc bị hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản.
2. Thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng mạng xã hội:
- Trong trường hợp người dùng sử dụng dịch vụ 3G của Viettel, khi truy cập vào trang wap, hệ thống có hỗ trợ tính năng nhận diện thuê bao giúp người dùng không phải khai báo số điện thoại. Nếu người dùng sử dụng mạng wifi hoặc hệ thống không nhận diện được thuê bao, người dùng sẽ được cấp tài khoản với tên sử dụng - user (là số điện thoại của người dùng) và mật khẩu để truy cập và sử dụng mạng xã hội.
- Để đảm bảo công khai, khi người dùng gửi yêu cầu tham gia website/wapsite/app (khi không truy cập dịch vụ 3G), Viettel Media sẽ thông báo thu thập thông nội dung sau đây để người dùng xem xét, lựa chọn có tham gia sử dụng mạng xã hội hay không. Đây là thông tin bắt buộc phải nhập khi người dùng mạng xã hội phải đăng ký tài khoản trên trang web, wap với thông tin cá nhân sau:
    (1) Thông tin đăng ký:
 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
 • Phạm vi sử dụng thông tin;
 • Thời gian lưu trữ thông tin;
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
- Trong phạm vi của MXH Xgaming, thông tin của người dùng được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 • Thông tin người dùng chọn để chia sẻ: Bao gồm thông tin Người dùng chọn để chia sẻ trên mạng xã hội Xgaming.vn, như khi Người dùng cập nhật trạng thái, tải video, bình luận về tin của thành viên khác.
 • Thông tin mà người khác chia sẻ về Người dùng:
 • Viettel Media nhận được thông tin về Người dùng từ bạn bè Người dùng và những người khác như: tải lên thông tin liên hệ, đăng ảnh, đánh dấu hoặc cập nhật trạng thái/vị trí hoặc thêm vào nhóm.
 • Chủ thể thông tin xác nhận sự đồng ý thông qua các chức năng trực tuyến bảng thông báo trên website/wapsite/app.
 • Ngoài các mục đích trên Viettel Media không được phép thu thập, sử dụng thông tin của người dùng vào bất kỳ mục đích gì.
3. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người dùng mạng xã hội.
- Với thông tin thu thập từ người dùng, Viettel Media công khai trên website/wapsite/app cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau:
 • Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
 • Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
- Đồng thời, Viettel Media xây dựng hệ thống kỹ thuật và các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân:
 • Công ty Truyền thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm về mật khẩu và bản quyền phần mềm thiết kế, phần mềm chống virus, các kỹ thuật đảm bảo cho mạng xã hội hoạt động, bảo trì hệ thống, xử lý kỹ thuật khi có sự cố xảy ra.
 • Về cơ sở dữ liệu (CSDL): Hệ thống sử dụng CSDL MSSQL đã được update bản vá an toàn thông tin, thu hồi các quyền không cần thiết, đảm bảo các tài khoản được cấp đúng và đủ quyền nhằm ngăn chặn nguy cơ tài khoản bị chiếm quyền sử dụng. Cấu hình đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin.
 • Hệ điều hành máy chủ và mô hình mạng hệ thống đáp ứng và tuân thủ đúng quy hoạch và quy định về an toàn thông tin.
 • Về checklist giám sát và KPI: Hệ thống đã có công cụ giám sát và cảnh báo ứng dụng tự động, kiểm tra một phút một lần và gửi cảnh báo qua tin nhắn cho Quản trị viên. Hệ thống cũng đã có log ứng dụng, đảm bảo log theo thời gian thực và được hiệu kiểm hiệu năng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiệu năng.
 • Cơ chế dự phòng và phân tải hệ thống: Hệ thống dự phòng theo cơ chế Active – Standby trong đó server chạy CMS và Media đã dựng dự phòng Web Server, trên Web Server cũng đã dựng dự phòng CMS và Media.
- Chỉ thực hiện công khai thông tin trong trường hợp có sự đồng ý của Người dùng hoặc Cơ quan chức năng, pháp luật yêu cầu.
Điều 11. Hiệu lực của thỏa thuận
- Bằng việc truy cập sử dụng website/wapsite/app mạng xã hội Xgaming.vn, Người dùng đã đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.
- Khi truy cập, sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Xgaming.vn mà Viettel Media phát triển thì Người dùng cũng phải tuân theo Quy chế này.
- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người dùng, mạng xã hội Xgaming.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội có thể được cập nhật, chỉnh sửa. Mạng xã hội Xgaming.vn sẽ công bố rõ trên website/wapsite/app, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
- Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội Xgaming.vn có giá trị từ ngày được Bộ Thông tin Truyền thông cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng.